Het Schotterveld

Vlakbij de N48, ten zuidoosten van Zuidwolde (Dr.) ligt het Schotterveld, een voormalig veengebied. Het Drentse Landschap beschrijft dit gebied als volgt: “Een kleine honderd jaar geleden werd hier ter weerszijden van het veenloopje de Egge het veen ontgonnen. Hier en daar op het Schotterveld sloeg men bij het ontginnen een smalle
strook over omdat de grond ter plekke te nat was om als aardappelland te dienen. Of omdat er een pad over het veld liep dat niet gemist kon worden. Zulke langgerekte stroken heten slagen. Het noordelijke gedeelte van het terrein heet dan ook De Slagen”. Er loopt een pad over het zuidelijke gedeelte van het Schotterveld rond een veenplas met de intrigerende naam Het Zwarte Gat. Afhankelijk van het weer kan het er ‘spooky’ zijn, als het mistig is. Tijdens een heldere avond ziet het er vriendelijk uit.