Vreugderijkerwaard (2)

Begin juni toog ik met nieuwe camera en telelens naar de Vreugderijkerwaard bij Zwolle. Ik bleek niet de enige. Al direct op de parkeerplaats stapten meer fotografen, gewapend met grote toeters uit de auto, richting de vogelkijkhut. Dat bleek niet voor niets. Aanvankelijk richtte ik mij op de kluten aan de overkant met pulletjes, maar gaandeweg bleek er meer variatie aan vogels dan ik dacht. De kunst blijkt te zijn dat je eerst kijkt en luistert. Nadat het wat rustiger geworden was, bleek mij dat er een nest van een blauwborst zat. Dus daar keken al die andere fotografen naar… Maar ook de graspieper en gele kwikstaart bleken in de buurt te broeden.