Gruttoland Wommels

Het natte voorjaar van 2021 is voor de mens vaak te koud en te nat, maar voor weidevogels is het een zegen! Na een paar warme – en vooral droge lentes lijkt het erop dat er dit voorjaar weer meer weidevogels groot worden. Dat is is niet in de laatste plaats te danken aan boeren, die hun land dermate duurzaam bewerken dat de grondwaterstand voldoende hoog is en hun maaibeleid afstemmen op de nesten van de grutto’s, scholeksters, kemphanen en tureluurs. Hierdoor krijgen de vogels de gelegenheid of volwassen te worden en zich voor te bereiden op de trek zuidwaarts
Dit voorjaar mocht ik mijn nieuwe telezoom (150-600) meenemen naar Gruttoland in Wommels, een initiatief van Murk Nijdam, een boer uit Wommels, die op zijn land er alles aan doet om het de weidevogels naar de zin te maken. Het Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) heeft het initiatief opgepakt om het levenswerk van Murk Nijdam voort te zetten. Zij pakten het bericht op van Teade de Boer (op zijn Instagrampagina) die erachter kwam dat de geringde grutto die ik fotografeerde dat weekend op de kop af tien jaar geleden op ditzelfde weiland geboren werd.
Hieronder een impressie van een zeer bijzonder middag!